SLUŽBY


Spoločnosť ČS - KA Mazorník, s.r.o. poskytuje svojím obchodným partnerom včasné a pravidelné dodávky motorovej nafty vlastným odberom autocisternami, žel. cisternami, alebo dovozom motorovej nafty priamo na miesto určenia.

Našou snahou je, aby služby, ktoré poskytujeme boli vysoko profesionálne. Vzhľadom na dlhoročnú skúsenosť v oblasti zabezpečenia dovozu a predaja motorovej nafty poskytujeme kvalitné služby spojené s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi. Požiadavky našich zákazníkov sa snažíme uspokojovať pružne, rýchlo a zodpovedne.

Motorové palivá


Spoločnosť ČS - KA Mazorník, s.r.o. má v ponuke len vysoko kvalitné palivá zodpovedajúce norme STN EN 590.

Galéria

Aktuálna cena ropy